In deze studie werd er onderzocht wat de CO2 uitstoot is die geproduceerd wordt vanaf dat de hennep gezaaid wordt tot dat het isolatie is. Zelfs wanneer de hennep isolatie is blijft het CO2 opnemen.
Kan hennep de aarde schoonmaken? zo ja, waarom doen we dit nu nog niet?
Hier wordt ook nog eens goed aangehaald hoe circulair hennep is.
In dit artikel wordt er een specifiek voorbeeld aangehaald. Een boer zit met vervuilde grond die niets meer waard is, maar lost dit op met hennep.
Eerst wordt de fytoremediatie nog eens uitgelegd wat dit precies in houd. Daarna wordt het specifiek op de hennepplant toegepast en besproken.
Studie omtrent het opnemen van stoffen door de hennepplant.
Studie omtrent het opnemen van metalen dankzij de hennep plant + welke metalen worden er opgenomen in de plant.
Hoe goed kan hennep strontium en cesium absorberen of opnemen?
Heeft de vervuiling in de grond, invloed op de plant? Welke grond zorgt voor meer opname van metalen en welke wat minder?
In deze studie werd er onderzocht wat de CO2 uitstoot is die geproduceerd wordt vanaf dat de hennep gezaaid wordt tot dat het isolatie is. Zelfs wanneer de hennep isolatie is blijft het CO2 opnemen.
Kan Hennep de aarde schoonmaken? zo ja, waarom doen we dit nu nog niet? Hier wordt ook nog eens duidelijk gemaakt hoe circulair de plant is.
In dit artikel wordt er een specifiek voorbeeld aangehaald. Een boer zit met vervuilde grond die niets meer waard is, maar lost dit op met hennep.
Eerst wordt de fytoremediatie nog eens uitgelegd wat dit precies in houd. Daarna wordt het specifiek op de hennepplant toegepast en besproken.
Studie omtrent het opnemen van stoffen door de hennepplant.
Studie omtrent het opnemen van metalen dankzij de hennep plant + welke metalen worden er opgenomen in de plant.
Hoe goed kan hennep strontium en cesium absorberen of opnemen?
Heeft de vervuiling in de grond, invloed op de plant? Welke grond zorgt voor meer opname van metalen en welke wat minder?